درحال ارسال درخواست شما
info_outline مهمان گرامی جهت رزرو اقامتگاه لطفا اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره موبایل
ظرفیت استاندارد این اقامتگاه ۴ نفر و ظرفیت پذیرش ۴ نفر بیشتر از ظرفیت استاندارد را هم دارد
تعداد نفرات
هزینه محاسبه شده،هزینه ثابت روزهای انتخاب شده بعلاوه نرخ نفرات اضافه ( هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان ) و ۷۰۰۰تومان کارمزد سایت است.
روزهای رزرو
تومان
ارسال درخواست